• Vastgoed | Oostduinkerke

Aangesteld voor opmetingen rond Zillebeke vijver. 

Opdrachtgever: Stad Ieper.

Het in kaart brengen van een totaal landschap behoort tot één van de activiteiten van een landmeter-expert. 

Opmeten bestaande wegenissen, hoogtemetingen, ...